Meerjarenonderhoudsplan, afgekort MJOP

Onderstaande tekst is van O-prognose van Plandatis,

Hét softwarepakket waar Hage bouwadvies zijn Meerjarenonderhoudsplanningen in opstelt en beheert.

 

Doel van een MJOP - Meerjarenonderhoudsplan
 Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een MJOP - Meerjarenonderhoudsplan maakt.
De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt.
Meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn.
Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.

Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden.
Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven.
Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Afgekort wordt een MeerJarenOnderhoudsPlan ook wel MOP of MJOP genoemd.

 

Wees dit voor!
laat vroegtijdig een MJOP opstellen voor uw vastgoedWees dit voor! laat vroegtijdig een MJOP opstellen voor uw vastgoed